Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022

01/06/2021

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-SNV ngày 13/5/2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 như sau:

I.  NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Sở GDĐT tuyển dụng 62 giáo viên (gồm giáo viên mầm non, tiểu học và trung học phổ thông) cho các cơ sở giáo dục chuyên biệt dạy trẻ khuyết tật (gồm Trường Chuyên biệt Tương Lai và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng), các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở GDĐT, cụ thể:

 

Số TT

 

Đơn vị dự tuyển

 

Số lượng cần tuyển

Tên vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp
 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Trường trung học phổ thông

Tổng cộng: 46, trong đó theo từng môn học như sau:

–  Toán:            3

–  Vật lý:           5

–  Hóa học:       2

–  Ngữ văn:       7

–  Sinh học:       2

–  Lịch sử:        3

–  Địa lí:            1

–  Thể dục:        6

–  Tin học:        2

–  Công nghệ (công nghiệp) : 2

–  Tiếng Anh:    6

–  Tiếng Pháp: 1

–  Giáo dục công dân: 2

–  Giáo dục quốc phòng: 4

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

 

Giáo viên trung học phổ thông hạng III

 

 

 

 

 

 

 

V.07.05.15

 

 

2

 

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Tổng cộng: 2, trong đó theo từng môn học như sau:

–  Toán: 1

–  Địa lí: 1

Giáo viên dạy văn

hóa

Giáo viên trung học phổ thông hạng III  

 

V.07.05.15

 

3

Cơ sở giáo dục chuyên biệt  

Giáo viên mầm non: 7

Giáo viên Giáo viên mầm non

hạng III

 

V.07.02.26

dạy trẻ khuyết tật  

Giáo viên tiểu học: 7

Giáo viên Giáo viên

tiểu học hạng III

 

V.07.03.29

Lưu ý: Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển ở một đơn vị dự tuyển ở bảng trên. Trong đơn vị dự tuyển là trường trung học phổ thông hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên, mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển ở một môn học.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Thi tuyển.

III.  ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển viên chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

IV.  ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC HỒ SƠ, PHÍ THI TUYỂN

1. Điều kiện

a)  Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b)  Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự tuyển, cụ thể:

 

Thứ tự

 

Chức danh nghề nghiệp

 

Yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự tuyển

 

1

Giáo viên trung học phổ thông hạng III Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với môn học ở trường trung

học phổ thông thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành.

2 Giáo viên mầm

non hạng III

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non

hoặc Giáo dục đặc biệt trở lên.

3 Giáo viên tiểu

học hạng III

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối

với giáo viên tiểu học hoặc Giáo dục đặc biệt.

Ngoài ra, người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên môn Tiếng Anh phải có trình độ C1 Tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu (tương đương bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), trường hợp người đăng ký dự tuyển không có chứng chỉ C1 Tiếng Anh thì có thể sử dụng giấy xác nhận đạt trình độ C1 Tiếng Anh trong kỳ thi khảo sát năng lực Tiếng Anh của đơn vị có thẩm quyền;

Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên môn Tin học phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Tin học hoặc đại học chuyên ngành Tin học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông;

Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên môn Công nghệ (công nghiệp) phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Vật lý hoặc sư phạm Kỹ thuật công nghiệp hoặc đại học chuyên ngành Vật lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông;

Người được đào tạo ghép hai môn chỉ được đăng ký thi tuyển một trong hai môn được đào tạo;

Những người không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì phải tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc xuất sắc theo đúng bộ môn đăng ký dự tuyển.

2.  Thủ tục hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm theo Thông báo này) và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính theo địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GDĐT, Tầng 1, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website: danang.edu.vn.

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Sở GDĐT sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

3.  Phí tuyển dụng

Phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Sau khi tổng hợp số lượng người đăng ký dự tuyển, Sở GDĐT sẽ thông báo cụ thể mức phí thi tuyển và thực hiện thu phí thi tuyển. Những người đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển nhưng không nộp phí thi tuyển thì không đủ điều kiện dự tuyển.

V.  NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nguyên tắc tuyển dụng

Chỉ tuyển dụng đủ số lượng giáo viên theo nhu cầu tuyển dụng quy định tại Mục I của Thông báo này.

Tuyển dụng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng.

Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Điểm kết quả thi tuyển của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.  Nội dung, hình thức thi, thời gian thi và cách tính điểm

Người dự tuyển viên chức phải thực hiện nội dung và hình thức thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi: 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc do người đăng ký thi tuyển lựa chọn và được ghi ở Phiếu đăng ký dự tuyển (người dự tuyển giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên tiểu học hạng III thi ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2, người dự tuyển giáo viên mầm non hạng III thi ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). Thời gian thi: 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (trình độ tương đương Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản). Thời gian thi: 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi vòng 2. Đối với các phần thi này, người thi tuyển có thể đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố công khai kết quả thi vòng 1.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Cách thức tổ chức một hoặc một số hoạt động giáo dục trong một tiết lên lớp theo yêu cầu của đề thi;

Hình thức thi: Thực hành;

Thang điểm: 100 điểm;

Thời gian thi: 15 phút (thí sinh có thời gian 30 phút để chuẩn bị nội dung trước khi trình bày).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi thực hành.

3.  Điều kiện miễn phần thi ngoại ngữ, tin học tại vòng 1

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông

4.  Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 5 Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng môn học theo từng đơn vị dự tuyển quy định tại Mục I Thông báo này.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Giám đốc Sở GDĐT phỏng vấn để quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VI.    THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC THI TUYỂN

Sở GDĐT thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử www.danang.edu.vn của Sở GDĐT và niêm yết công khai về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng; cụ thể như sau:

1.  Thời gian

Thời gian thực hiện việc tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử danang.edu.vn và tại bảng niêm yết của Sở GDĐT (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở GDĐT, Tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 01/6/2021.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021, người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, kèm 02 bì thư có ghi rõ tên người nhận, địa chỉ và có dán tem.

Ngày 08/7/2021, Sở GDĐT sẽ niêm yết danh sách những người đã đăng ký dự tuyển đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để người dự tuyển nộp phí tuyển dụng; thời gian, địa điểm thu phí tuyển dụng và hướng dẫn nội dung, tài liệu ôn tập trên trang thông tin điện tử danang.edu.vn và tại bảng niêm yết của Sở GDĐT (không tổ chức ôn tập tập trung).

Tổ chức thu phí tuyển dụng: Ngày 09, 10/7/2021.

Những người không nộp phí tuyển dụng thì không đủ điều kiện dự tuyển. đ) Niêm yết công khai tại bảng niêm yết của Sở GDĐT và trên trang thông tin điện tử www.danang.edu.vn danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1:

Ngày 14/7/2021.

Tổ chức thi vòng 1: Ngày 28/7/2021 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn:

Từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 30: Tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi

Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30: Thi môn Kiến thức chung 60 phút

Từ 14 giờ 15 đến 14 giờ 45: Thi môn Ngoại ngữ 30 phút

Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 00: Thi môn Tin học 30 phút.

Công bố kết quả thi tuyển vòng 1: Niêm yết công khai kết quả thi tuyển vòng 1 trên trang thông tin điện tử www.danang.edu.vn và tại bảng niêm yết của Sở GDĐT vào ngày 03/8/2021.

Nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển vòng 1: trong thời hạn 15 ngày, từ ngày 03/8/2021 đến hết ngày 17/8/2021.

Công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 1 và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 trên trang thông tin điện tử danang.edu.vn và tại bảng niêm yết của Sở GDĐT: Ngày 20/8/2021.

Tổ chức thi vòng 2: Ngày 27, 28/8/2021 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (giờ đến tập trung tại phòng thi của mỗi thí sinh được thông báo trên trang thông tin điện tử danang.edu.vn vào ngày 25/8/2021).

Công bố kết quả điểm thi vòng 2: ngày 01/9/2021

Trong thời hạn 10 ngày sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả tuyển dụng, Sở GDĐT thông báo công khai trên trang thông tin điện tử danang.edu.vn và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký; thông báo thời hạn người trúng tuyển đến Sở GDĐT để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Ghi chú: Trong quá trình tham dự kỳ thi tuyển viên chức, thí sinh phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Trong trường hợp dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, Sở GDĐT thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện việc tuyển dụng viên chức, đề nghị thí sinh tham gia dự tuyển thường xuyên theo dõi trên trang thông tin điện tử www.danang.edu.vn để nắm thông tin kịp thời.

2.  Địa điểm nhận hồ sơ

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

Địa chỉ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3 881 888.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23-4

Nguồn tin: www.danang.edu.vn