Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022

02/06/2022

Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022; Thông báo số 73/TB-SNV ngày 25/5/2022 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Sở Giao thông vận tải thông báo thi tuyển công chức năm 2022, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

-Có văn bằng chuyên môn, đúng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đối với người đăng ký dự tuyển đang là viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; người làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước; sỹ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp nếu đăng ký dự tuyển công chức phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý (theo quy định về phân cấp) có văn bản đồng ý tham gia dự tuyển công chức.

2. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022 của Sở Giao thông vận tải là 03 chỉ tiêu và yêu cầu về chuyên nghành đào tạo:

(có Phụ lục kèm theo Thông báo này)

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG;

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển.

2. Nội dung thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

– Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

– Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

+ Phần I: kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm (trình độ tương đương bậc 2 hoặc bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam). Thời gian thi 30 phút;

– Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: viết.

– Nội dung thi: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian thi: thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

– Thang điểm: 100 điểm.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, tin học (nếu có).

+ 04 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

-Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

– Người đăng ký dự tuyển công chức chỉ được đăng ký dự thi tuyển ở một vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách và không được tham dự thi tuyển công chức.

b) Lệ phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

c) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: kể từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Số 143 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.

 (Liên hệ chuyên viên: Lê Thị Thanh Mỹ, số điện thoại:  0915416855,  Phạn Ngọc Thùy Chi, số điện thoại: 0917769899)

Trên đây là Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 của Sở Giao thông vận tải, giao Văn phòng Sở niên yết công khai thông báo này, kèm theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022; Thông báo số 73/TB-SNV ngày 25/5/2022 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 tại bảng tin cơ quan Sở và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải./.

*** Tài liệu đính kèm: Chỉ tiêu tuyển dụng 

Nguồn tin: sogtvt.hatinh.gov.vn