Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

11/04/2020

Sở Giao thông vận tải thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức vào làm công chức Sở Giao thông vận tải năm 2020 như sau:

1. Đơn vị, số lượng tiếp nhận và vị trí việc làm

– Đơn vị: Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

– Số lượng: 01 người

– Vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp

2. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ đăng ký

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 15/5/2020, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải (số 336,đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)

– Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Lê Trung Dũng, Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải (số điện thoại thường trực 02073. 822. 335)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn