Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2021

22/07/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/10/2020 đến hết ngày 22/11/2020

– Địa điểm: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình, số 08 đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: dpi.ninhbinh.gov.vn