Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023

15/09/2023

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ về việc xét tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo xét tuyển viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

2. Thông tin tuyển dụng:

a) Vị trí việc làm: Xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài; mã vị trí việc làm: KHDT01; mã ngành dự tuyển: KHHO; trình độ chuyên môn: Đại học; chuyên ngành: Kinh tế (Kế toán, Tài chính, Kinh tế phát triển); Luật Kinh tế; Hành chính học; Quản lý nhà nước.

b) Vị trí việc làm: Tuyên truyền – Quảng Bá; mã vị trí việc làm: KHDT02; mã ngành dự tuyển: BACH; trình độ chuyên môn: Đại học; chuyên ngành: Báo chí, Tuyên truyền; Truyền thông; Kinh tế (Kế toán, Tài chính, Kinh tế phát triển); Luật Kinh tế; Hành chính học; Quản lý nhà nước.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng; nội dung, hình thức xét tuyển, tài liệu ôn tập: Thực hiện theo quy định tại Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày có Thông báo đến 17 giờ 00 ngày 06/10/2023 (nộp trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).

5. Địa điểm, bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi (số 96 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

6. Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Trịnh Hoài Đạt, Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

7. Điện thoại liên hệ: 0255.3822868; di động: 0947531189.

Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) xin liên hệ Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua số điện thoại nêu trên để được hướng dẫn.

>>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023

Nguồn tin: skhdt.quangngai.gov.vn