Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội thi tuyển viên chức năm 2023

26/05/2023

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-KH&ĐT ngày 11/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023;

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông báo về việc thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội năm 2023 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/05/2023 đến hết ngày 23/06/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội; Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: hapi.gov.vn