Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

13/05/2022

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ biên chế được giao và nhu cầu sử dụng biên chế năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức, cụ thể như sau:

I.  Nhu cầu tiếp nhận viên chức

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí tiếp nhận: Kiểm định viên, thử nghiệm viên về Điện-điện tử làm việc tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

– Đối tượng: Tiếp nhận viên chức hiện đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh, ngoài tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

– Tiêu chuẩn, điều kiện

– Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên;

– Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật cơ-điện tử;

+ Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm.

4. Hình thức tiếp nhận: Tiếp nhận vào làm viên chức không qua thi tuyển.

II.  Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ

– Văn bản đồng ý của cơ quan quản lý viên chức cho chuyển công tác gửi cơ quan đề nghị tiếp nhận;

– Đơn xin chuyển công tác của viên chức;

– Sơ yếu lý lịch HS02-VC/BNV có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi viên chức hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 06 tháng);

– Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ đào tạo;

– Bản sao chứng thực các quyết định: Tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức, nâng bậc lương hiện hưởng của cấp có thẩm quyền;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đúng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

III.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến hết 16h30 ngày 15 tháng 06 năm 2022 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ (trực tiếp tại Văn phòng Sở), Số 3, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (điện thoại: 0982397629).

Trên đây là Thông báo về nhu cầu tiếp nhận viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

Nguồn tin: www.khcnbackan.gov.vn