Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

29/09/2020

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-SKHCN ngày 25/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên về việc tuyển dụng viên chức ngành khoa học và công nghệ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên thông báo như sau:

I.TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1.1 Tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

– Công chức, viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc ở ngành hoặc lĩnh vực công tác có liên quan đến vị trí đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

1.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4×6 và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ xét tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được chứng thực theo quy định. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Bản sao hộ khẩu có chứng thực, trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Phú Yên phải có cam kết làm việc tại Phú Yên ít nhất 05 năm trở lên, tính từ thời gian ký hợp đồng làm việc;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 03 (ba) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển tải Phiếu đăng ký dự tuyển và mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: http://khcnpy.gov.vn/ tại mục “Tin tức” => “Thông báo”. Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22×32 cm, ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại và email (nếu có).

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ vào 01 vị trí việc làm theo thông báo tuyển dụng, phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong phiếu. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng vào 01 vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng. Nếu người dự tuyển đăng ký ở 02 vị trí trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển và không giải quyết đơn khiếu nại về sau.

1.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

– Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng 2.

1.4. Lệ phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh, cụ thể:

– Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh;

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;

– Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh;

II.VỊ TRÍ VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 04 chỉ tiêu

2.1.  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp:

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ:

Vị trí Đào tạo và Chuyển giao công nghệ: Kỹ sư hạng III (Mã ngạch: 05.02.07): 01 chỉ tiêu.

Vị trí Nghiên cứu phát triển công nghệ: Kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07): 01 chỉ tiêu.

2.2.  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ:

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ:

Vị trí Hành chính – Tổng hợp kiêm tổ chức nhân sự, Mã ngạch: V.05.02.07: 01 chỉ tiêu.

*  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

Vị trí Kế toán (Kế toán viên), Mã ngạch: 031: 01 chỉ tiêu.

(Thông tin vị trí việc làm chi tiết kèm theo Kế hoạch số 46/KH-SKHCN ngày 25/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ)

III.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1.Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày 25/9/2020 đến ngày 24/10/2020 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu).

2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (Địa chỉ: số 08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Số điện thoại liên hệ: 0257 3842.650).

* Lưu ý: Không nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi theo đường Bưu chính, fax, email. Không trả lại Hồ sơ đăng ký dự tuyển khi không trúng tuyển.

IV.  NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN; THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

4.1.Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng. Thời gian phỏng vấn là 30 phút.

4.2.  Quy trình kiểm tra, sát hạch:

Vòng 1:

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2.

+ Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

Vòng 2:

+ Thí sinh bốc thăm đề thi (trong ngân hàng đề thi) theo vị trí việc làm, chuẩn bị nội dung tóm tắt được thực hiện trên giấy viết (khoảng 10 phút).

+ Thí sinh trình bày nội dung câu hỏi đề thi, sau đó trả lời một số câu hỏi phụ của Ban kiểm tra sát hạch liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm (khoảng 20 phút).

4.3. Cách tính điểm phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ngƣời dự tuyển tại vòng 2:

– Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4.4 Thời gian tổ chức xét tuyển:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển: dự kiến trong tháng 11 năm 2020.

(Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển của từng vị trí, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo cụ thể sau).

– Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành khoa học và công nghệ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cá nhân, tổ chức liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (qua Văn phòng Sở, điện thoại: 0257.3842.650) để được hướng dẫn./.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 79/TB-SKHCN ngày 21/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên về việc tuyển dụng viên chức ngành khoa học và công nghệ năm 2020).

***** Tài liệu đính kèm: 

– Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Mẫu sơ yếu lí lịch

Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: khcnpy.gov.vn