Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021

10/08/2021

Ngày 03/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông báo số 1313/TB-SKHCN về nội dung tuyển dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 viên chức.

2. Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Yêu cầu tuyển dụng:

– Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm làm kế toán ít nhất 01 năm.

– Tin học: Có chứng chỉ tin học từ trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

– Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ từ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức, người lao động:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm 2 bộ:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này.

2. Bản sơ yếu lí lịch theo mẫu 02-SNV có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức và người lao động (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng:

1. Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ 7h30ph, ngày 04 tháng 8 năm 2021 đến hết 17giờ, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguồn tin: skhcn.thuathienhue.gov.vn