Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021

02/06/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND, ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Công văn số 450/SNV- TCCCVC, ngày 06/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:

I.  ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên.

b) Có đơn đăng ký dự tuyển;

c) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II.  SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN DỤNG:

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp theo hình thức xét tuyển (không xét tuyển đặc cách). Số lượng xét tuyển 10 (mười) viên chức như sau:

– Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ: 05 viên chức, gồm:

+ Vị trí: Viên chức hành chính: 01 viên chức.

+ Vị trí: viên chức hoạt động thông tin, thống kê và thư viện Khoa học và công nghệ: 04 viên chức.

– Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ: 05 viên chức, gồm:

+ Vị trí: Viên chức Nghiên cứu chế biến, bảo quản: 02 viên chức.

+ Vị trí: Viên chức Tư vấn dịch vụ khoa học và công nghệ: 01 viên chức.

+ Vị trí: Viên chức Kiểm định, hiệu chuẩn, phân tích kiểm nghiệm: 02 viên chức.

(kèm theo bảng mô tả vị trí cần tuyển dụng)

III.  HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC:

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tuyển dụng theo hình thức xét tuyển (không xét tuyển đặc cách) được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.  Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

IV.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (dán ảnh 4x6cm và đóng dấu giáp lai ảnh).

Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có thẩm quyền chứng thực (trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt).

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ.

V.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

–  Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/5/2021 đến hết ngày 13/6/2021.

– Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long

+ Số 111- Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

(Thông báo được đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://skhcn.vinhlong.gov.vn)

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: 382.Phuluc_KemthongbaotuyendungVienchucnam2021

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23-4

Nguồn tin: skhcn.vinhlong.gov.vn