Sở Lao động – TB&XH tỉnh Tây Ninh tuyển dụng Hòa giải viên lao động năm 2021

01/06/2021

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hòa giải viên lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải tranh chấp lao động, cần thiết phải rà soát, sắp xếp lại đội ngũ hòa giải viên lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động, thông báo như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển chọn hòa giải viên

Chỉ tiêu cần tuyển: 46 chỉ tiêu, cụ thể phân bộ theo huyện, thị xã, thành phố như sau:

Thành phố Tây Ninh: 05 người; Thị xã Hòa Thành: 05 người; Thị xã Trảng Bàng: 05 người;  Huyện Gò Dầu: 06 người;  Huyện Dương Minh Châu: 07 người;  Huyện Tân Biên: 05 người; Huyện Tân Châu: 05 người;  Huyện Châu Thành: 05 người; Huyện Bến Cầu: 03 người.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.

– Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động.

– Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyn:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế;

– Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan;

– Văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ kích thước 250 x 340 x 5 mm.

b) Lệ phí dự tuyển: Không.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 02 tháng 6 năm 2021.

2. Địa điểm, phương thức nhận hồ sơ:

Cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị giới thiệu nộp hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Nguồn tin: soldtbxh.tayninh.gov.vn