Sở Lao động, TB&XH tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

02/06/2021

Sở Lao động, TB&XH tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/05/2021 đến hết ngày 18/06/2021

– Địa điểm: Sở Lao động, TB&XH tỉnh Vĩnh Long, số 42 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: