Sở Lao động – TB&XH TP. Đà Nẵng tuyển dụng Hòa giải viên năm 2021

26/05/2021

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo về việc tuyển chọn hòa giải viên lao động, cụ thể như sau:

1.  Số lượng tuyển chọn hòa giải viên lao động: 23 người

 

TT

 

Đơn vị

Số lượng tuyển chọn hoà giải viên lao động (Người)
 

I

Hoà giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  

2

II Hoà giải viên lao động do phòng Lao động –

Thương binh và Xã hội quản lý

21
1 Quận Hải Châu 3
2 Quận Thanh Khê 2
3 Quận Sơn Trà 3
4 Quận Liên Chiểu 3
5 Quận Cẩm Lệ 3
6 Quận Ngũ Hành Sơn 3
7 Huyện Hoà Vang 4
Tổng cộng 23

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển hòa giải viên

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.

– Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động.

– Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

3.  Hồ sơ dự tuyển hòa giải viên

Hồ sơ dự tuyển, gồm:

– Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động.

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế.

– Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên

– Văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có).

4. Cách thức đăng ký

Cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nếu đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động do Sở quản lý) hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các quận, huyện (nếu đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động do Phòng quản lý).

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 25/5/2021 đến ngày 10/6/2021.

Trên đây là Thông báo về việc tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để các cá nhân, tổ chức, đơn vị được biết.

Nguồn tin: ldtbxh.danang.gov.vn