Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2023

10/05/2023

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-SNV ngày 21/4/2023 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 và Kế hoạch số 1334/KH-SNNPTNT ngày 12/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2023.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2023 như sau:

1. Đối tượng dự tuyển
Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 3 Mục II Kế hoạch số 1334/KH-SNNPTNT ngày 12/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng
Số lượng chỉ tiêu theo vị trí việc làm cần tuyển là 69 chỉ tiêu (có bảng nhu cầu chi tiết kèm theo Kế hoạch số 1334/KH-SNNPTNT ngày 12/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được đăng tải trên trang điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (snnptnt.gialai.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có nhu cầu tuyển dụng.
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Chi tiết tại Khoản 3 Mục Kế hoạch số 1334/KH-SNNPTNT ngày 12/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng
Chi tiết tại Khoản 5 Mục II Kế hoạch số 1334/KH-SNNPTNT ngày 12/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
5. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu
5.1. Phiếu đăng ký dự tuyển
Người dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ https://snnptnt.gialai.gov.vn) trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 24 Quang Trung, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) và kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với người tốt nghiệp năm 2023) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3×4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển và ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có giấy nhận phiếu trao cho người dự tuyển có đóng dấu treo của cơ quan tiếp nhận.
Lưu ý: Người dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được nhờ người khác nộp thay.
5.2. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/5/2023 đến hết 17h00’ ngày 10/6/2023 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Tổ chức Cán bộ Sở), (số 24 Quang Trung, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
6. Hình thức và nội dung xét tuyển
Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển, xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2
– Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;
– Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
7. Tài liệu tập
Tài liệu ôn tập do Hội đồng xét tuyển viên chức công bố để thí sinh được biết và tự ôn tập trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (snnptnt.gialai.gov.vn).
8. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có thông báo cụ thể sau trên trang thông tin điện tử (snnptnt.gialai.gov.vn).
Mọi thông tin chi tiết về kỳ xét tuyển viên chức sẽ được Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (snnptnt.gialai.gov.vn). (Có Quyết định số 897/QĐ-SNV ngày 21/4/2023 của Sở Nội vụ và Kế hoạch số 1334/KH-SNNPTNT ngày 12/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Phòng Tổ chức Cán bộ Sở, điện thoại (0269) 382133 hoặc Thanh tra Sở, điện thoại (0269) 3875002) để xem xét, giải quyết.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: snnptnt.gialai.gov.vn