Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022

20/07/2022

Căn cứ Công văn số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng (sửa đổi, bổ sung);
Căn cứ Kế hoạch số 227/KH-SNV ngày 08/7/2022 của Sở Nội vụ về tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Nội vụ;
Sở Nội vụ thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Nội vụ như sau:

1. Số lượng, vị trí thi tuyển: 01 vị trí Chánh Văn phòng Sở Nội vụ.
2. Đối tượng
a) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh thi tuyển, kể cả đang công tác và không công tác tại các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.
b) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.
c) Đối tượng quy định tại điểm a khoản này được quyền không đăng ký tham gia thi tuyển trong các trường hợp sau:
– Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.
– Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
– Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
d) Đối tượng thuộc diện đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại điểm a khoản này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi quy hoạch; ít nhất sau 24 tháng thì cấp có thẩm quyền mới có thể xem xét, đưa vào quy hoạch.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển
a) Tiêu chuẩn, điều kiện chung:
Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
– Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn với chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển.
– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.
– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
– Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.
b) Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về trình độ và kinh nghiệm của từng chức danh thi tuyển: theo phụ lục đính kèm.
4. Hồ sơ đăng ký dự thi
a) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
b) Thành phần hồ sơ:
– Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Kế hoạch này);
– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;
– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;
– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;
– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;
– Quyết định phê duyệt quy hoạch (Bản photo).
5. Thời gian nhận hồ sơ:
Từ ngày 12/7/2022 đến hết ngày 01/8/2022 (15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo).
6. Địa điểm nhận hồ sơ:
Văn phòng Sở Nội vụ (Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Liên hệ chuyên viên Nguyễn Thu Hà (số điện thoại 0968.72.7979 hoặc 0254.858.048) để nộp hồ sơ.
* Lưu ý: Các thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý Sở Nội vụ năm 2022).
7. Thời gian tổ chức thi tuyển:
– Thi viết kiến thức chung: Dự kiến trong tháng 8/2022.
– Thi trình bày Đề án: Dự kiến trong tháng 8/2022.
Thời gian thi chính thức Sở Nội vụ sẽ có thông báo gửi đến thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển sau.
Sở Nội vụ thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Nội vụ đến toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại Sở, đơn vị trực thuộc và các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh biết để đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: sonoivu.baria-vungtau.gov.vn