Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm 2023

11/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1521/KH-UBND 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 22/TB-SNV ngày 07/4/2023 về nhu cầu tuyển dụng công chức và người làm việc tại các Hội tỉnh Bình Dương năm 2023.

Do một số đơn vị điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng, Sở Nội vụ thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng năm 2023 (lần 3) như sau:

TT Cơ quan, đơn vị Mã VTVL Vị trí việc làm Số lượng VTVL cần tuyển Yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn Ghi chú
ĐIỀU CHỈNH  NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1 Sở Tài chính 05 Chuyên viên 07 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý giá, tài sản công.  Tăng số lượng tuyển dụng (07 chỉ tiêu).
BỔ SUNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1 Ban An toàn giao thông tỉnh 77 Chuyên viên 01 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: giao thông vận tải, luật.

Yêu cầu khác: có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Trên đây là thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức và người làm việc tại các Hội năm 2023 (lần 3). Thời hạn nộp hồ sơ đối với vị trí bổ sung (vị trí chuyên viên Ban An toàn giao thông) đến hết ngày 19/5/2023. Thời hạn đối với các vị trí khác không thay đổi.

>>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tuyển dụng cô​ng chức và người làm việc năm 2023

Nguồn tin:www.snvbinhduong.gov.vn