Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2020

11/11/2020

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/11/2020 đến hết ngày 09/12/2020

– Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, số 59 Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng  viên chức ngành y tế năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng  viên chức ngành y tế năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng  viên chức ngành y tế năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng  viên chức ngành y tế năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: snv.binhthuan.gov.vn