Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông xét tuyển công chức năm 2020

18/05/2020

Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông, Sở Nội vụ vừa ban hành thông báo xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2020; theo đó:

1. Đối tượng tuyển dụng

Người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh Đắk Nông theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ.

2. Số lượng cần tuyển

Số lượng: 04 chỉ tiêu.

Vị trí cần tuyển dụng cụ thể như sau:

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp có chuyên ngành phù hợp và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

– Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Quyết định cử đi học hệ cử tuyển;

– 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, nơi nhận, số điện thoại liên hệ.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 17/05/2020 đến ngày 17/06/2020.

Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức, biên chế – Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, số 94 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Thông tin chi tiết về xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển năm 2020 được quy định tại Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có vướng mắc liên hệ số điện thoại 02613.544422 để được hướng dẫn.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: daknong.gov.vn