Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022

12/04/2022

Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ- CP, như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (theo Phần II Thông báo này);

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Đối với người đăng ký dự tuyển đang là công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; người làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước; sỹ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp nếu đăng ký dự tuyển phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý (theo quy định về phân cấp) có văn bản đồng ý tham gia dự tuyển.

2.  Đối tượng dự tuyển

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, bao gồm:

Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Mục 2 Phần I Thông báo này;

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điểm b Mục 2 Phần I Thông báo này.

3.  Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức

Không cư trú tại Việt Nam;

Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4.  Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

II. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ- CP là 04 chỉ tiêu, gồm:

1.  Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Quản lý kế hoạch và đầu tư (mã ngạch 01.003); yêu cầu về trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế đối ngoại.

2.  Sở Tài chính

01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Quản lý tài chính doanh nghiệp; yêu cầu về trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Kinh tế; Tài chính – ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kế toán.

3.  Sở Nội vụ

01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Quản lý công tác Hội, quản lý tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên; yêu cầu về trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Luật; Khoa học quản lý; Quản trị nhân lực; Quản lý nhà nước.

4.  Thanh tra tỉnh

01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Thanh tra kinh tế – xã hội; yêu cầu về trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Kế toán; Kiểm toán; Phân tích tài chính.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2.  Nội dung xét tuyển

Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP.

Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP sẽ tiếp tục vào Vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn); thang điểm 100 điểm (áp dụng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP).

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

3.  Xác định người trúng tuyển

Áp dụng theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại Điểm a Mục 3 Phần III Thông báo này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1.  Đăng ký dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông báo này.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (500.000 đồng/thí sinh).

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 12/4/2022 đến hết ngày 12/5/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển trực tiếp tại trụ sở cơ quan nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng công chức tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và phí dự tuyển của người đăng ký dự tuyển theo đúng quy định; tổng hợp hồ sơ và nộp phí đăng ký dự tuyển của thí sinh tại đơn vị về Sở Nội vụ trong ngày 13/5/2022.

Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển nhưng không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lại phí dự tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp đủ hồ sơ và phí dự tuyển sẽ được hoàn trả hồ sơ, phí dự tuyển tại trụ sở cơ quan nơi thí sinh đăng ký dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển tại một vị trí việc làm, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển vào hai vị trí việc làm trở lên là hồ sơ không hợp lệ.

Kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ Hà Tĩnh, địa chỉ: https://sonoivu.hatinh.gov.vn.

2.  Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi cơ quan có thẩm quyền ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

Bản sao giấy khai sinh;

Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp không có giấy công nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng.

Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển. Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

V.    THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

Thời gian (dự kiến): Tháng 6 năm

Địa điểm: Trường Đại học Hà Tĩnh (địa chỉ: xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2, lịch phỏng vấn sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ Hà Tĩnh, địa chỉ: https://sonoivu.hatinh.gov.vn.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng công chức thông báo công khai Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 và Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan (trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển) về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí, chỉ tiêu và yêu cầu về trình độ chuyên môn vị trí cần tuyển dụng; nội dung và hình thức tuyển dụng; thời gian tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển, họ tên và số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của bộ phận và người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, Sở Nội vụ đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh căn cứ Thông báo này, thông báo công khai ít nhất 3 lần liên tiếp trên báo viết, báo điện tử và chương trình phát thanh và phát thanh truyền hình của tỉnh Hà Tĩnh.

***** Tài liệu đính kèm:

Quyết định và kế hoạch tuyển dụng

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.hatinh.gov.vn