Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

16/11/2020

Căn cứ Quyết định 1690/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020;

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

TT Loại viên chức Trình độ đào tạo Số lượng (chỉ tiêu)
 

1

Viên chức hạng III hoặc tương đương Thạc sỹ 02
Đại học 69
 

2

 

Viên chức hạng IV hoặc tương đương

Cao đẳng trở lên 233
Trung cấp trở lên 264
Tổng cộng 568

 

(Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng có phụ lục kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; đ) Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

–  Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển, cụ thể:

– Viên chức hạng III và tương đương

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học cơ bản trình độ A trở lên.

– Viên chức hạng IV và tương đương

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành đào phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (trừ một số ngành quy định trình độ cao đẳng trở lên).

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học cơ bản trình độ A trở lên.

– Nhân viên Giáo vụ và nhân viên thiết bị, thí nghiệm:

+ Nhân viên Giáo vụ: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ) trở lên;

+ Nhân viên thiết bị, thí nghiệm: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học cơ bản trình độ A trở lên.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính “đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.

3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển chức viên nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo bản photto bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và giấy tờ ưu tiên) vào một vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 có chỉ tiêu tuyển dụng tính trong toàn tỉnh, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm và sắp xếp theo thứ tự a .. I, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020.

Ngoài các thành phần trong hồ sơ nêu trên, trong bì hồ sơ bỏ kèm theo các mẫu: Phiếu biên nhận hồ sơ (theo mẫu 01); Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu 02)

Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển viên chức tải Phiếu đăng ký dự tuyển và các mẫu từ 01, 02 trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn, ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu và nộp hồ sơ tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức. Sở Nội vụ không in và bán hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cấp có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

 Lưu ý:

Các thí sinh có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ- BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật sang Tiếng Việt có chứng thực.

Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng tại phụ lục nhu cầu tuyển dụng kèm theo Thông báo này. Nếu phát hiện thí sinh nào nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 (hai) vị trí việc làm trở lên trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng thì Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ loại thí sinh khỏi danh sách dự tuyển.

III.   ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Các đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng

IV.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, TÀI LIỆU ÔN TẬP

Nội dung, hình thức xét tuyển (được thực hiện theo 2 vòng):

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người  dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức: thi viết.

Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian: 180 phút.

Thang điểm: 100 điểm.

Danh mục tài liệu ôn tập: Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển tải danh mục tài liệu ôn tập tại Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn kể từ ngày 12/12/2020 (Sở Nội vụ không in và bán tài liệu ôn tập).

V.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 11/12/2020 (trong giờ hành chính, từ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật). Việc nhận hồ sơ phải có phiếu biên nhận của người thu nhận hồ sơ.

Địa điểm: thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (các sở, ban, ngành nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn Phòng Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Hành chính hoặc Văn phòng; UBND các huyện, thị xã, thành phố nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ hoặc Cơ quan Tổ chức – Nội vụ).

Phí dự tuyển: thí sinh đăng ký dự tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định là 300.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thời gian, địa điểm ôn tập (nếu có), tổ chức thi tuyển vòng 2 … do Hội đồng quyết định và sẽ có thông báo đến từng thí sinh (gửi giấy báo về cho thí sinh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phần phần của Sở nội vụ, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn).

Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) xin liên hệ Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 52 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua số điện thoại: 0255.3822865 để được hướng dẫn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Thủ trưởng các đơn  vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (có chỉ tiêu tuyển dụng) căn cứ Thông báo này, ban hành thông báo tuyển dụng chi tiết của cơ quan, đơn vị mình (Thông báo ghi rõ thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận tiếp nhận hồ sơ), đăng tải trên Website của đơn vị (nếu có) và niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan trong thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển; đồng thời gửi về Sở Nội vụ 01 bản để theo dõi.

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: snv.quangngai.gov.vn