Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

14/03/2020

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu, trong đó:

– Ngạch Chuyên viên: 63 chỉ tiêu

– Ngạch Cán sự: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 16/04/2020

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh, số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276 3922009

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.tayninh.gov.vn