Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh năm 2020

14/03/2020

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/03/2020 đến hết ngày 09/04/2020

– Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 36 Lê Lợi, Phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 027 63824091

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.tayninh.gov.vn