Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022

12/04/2022

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/04/2022 đến hết ngày 11/04/2022

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: sonv.thainguyen.gov.vn