Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2023

17/03/2023

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ tiêu xét tuyển năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/03/2023 đến hết ngày 14/04/2023

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn