Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2022

01/08/2022

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập đợt 2 năm 2022, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 283 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/07/2022 đến hết ngày 26/08/2022

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn