Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023

09/03/2023

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 633 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/03/2023 đến hết ngày 05/04/2023

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn