Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022

15/08/2022

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 253 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển và Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/08/2022 đến hết ngày 09/09/2022

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn