Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

15/09/2022

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/09/2022 đến hết ngày 12/10/2022

– Địa điểm: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ttbvtv.lamdong.gov.vn