Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

16/09/2020

Ngày 14-9, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 2415/KH-SNNPTNT về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2020.

Theo đó, tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai là 60 chỉ tiêu.
Hình thức tuyển dụng được thực hiện thông qua xét tuyển gồm 2 vòng: vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2; vòng 2 phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Người dự tuyển viên chức nộp phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) được đăng tải trên Trang điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT (snnptnt.gialai.gov.vn) trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT (24 Quang Trung, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) kèm theo bản phô tô các loại giấy tờ: bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3×4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.
Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định, công nhận.
Thời gian nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT (snnptnt.gialai.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, tài liệu ôn tập: Do Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và PTNT và Trang điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT (snnptnt.gialai.gov.vn) để mọi cá nhân có liên quan được biết và thực hiện (có thông báo cụ thể sau).
*****Kế hoạch chi tiết như sau:
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020
*****Tài liệu đính kèm:
Nguồn tin: baogialai.com.vn