Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021

13/09/2021

Căn cứ Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số: 69/KH-SNN&PTNT ngày 01/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thi tuyển viên chức năm 2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc thông báo về việc thi tuyển viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng, chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng

Số lượng tuyển 25 chỉ tiêu để bố trí làm việc tại các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Cụ thể theo biểu đính kèm Kế hoạch số: 68/KH-SNN&PTNT ngày 01/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thi tuyển viên chức năm 2021.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/9/2021 đến 17h00 ngày 30/9/2021 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Hồ sơ dự tuyển: Nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: Số 98, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

– Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển (Thời gian thi, địa điểm thi sẽ thông báo sau).

Nội dung chi tiết xem tại Kế hoạch số: 69/KH-SNN&PTNT ngày 01/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT được đăng tải trên Website của Sở tại địa chỉ: sonnptnt.vinhphuc.gov.vn và niêm yết tại Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc.

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc. Điện Thoại: 02113 847 434.

Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc thông báo.

***** Kế hoạch tuyển dụng:

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonnptnt.vinhphuc.gov.vn