Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2022

07/05/2022

Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/05/2022 đến 17h00 ngày 07/06/2022

– Địa điểm:  Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Danh mục tài liệu

Nguồn tin: sotaichinh.ninhbinh.gov.vn