Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

17/09/2020

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-STTTT ngày 31/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch số 111/KH-STTTT);

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-SNV ngày 09/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020;

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TT&TT năm 2020 như sau:

1. Đối tượng dự tuyển:

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 3, Mục II, Kế hoạch 111/KH-STTTT.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Số lượng chỉ tiêu theo vị trí việc làm cần tuyển dụng: 02 chỉ tiêu (có Bảng tổng hợp nhu cầu chi tiết kèm theo);

3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Khoản 3, Mục II, Kế hoạch 111/KH-STTTT.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: Quy định tại Khoản 5, Mục II, Kế hoạch 111/KH-STTTT.

5. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu:

a. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Người dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông và kèm theo bản sao các loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp chuyên môn có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển (theo bảng nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển kèm theo kế hoạch này); chứng chỉ ngoại ngữ và các giấy tờ ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 (hai) ảnh 3×4 và 02 (hai) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển. Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp một Phiếu đăng ký vào một vị trí dự tuyển. Nếu một người nộp hai Phiếu đăng ký ở hai vị trí dự tuyển thì bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

– Người dự tuyển phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (không nhờ người nộp thay). Khi đi nộp Phiếu đăng ký, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu vị trí dự tuyển và đối tượng ưu tiên (nếu có) để người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân.

b. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký: Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính và các ngày làm việc).

c. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (tầng trệt, Trụ sở Liên cơ quan, 17 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

6. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức: Qui định chi tiết tại Khoản 1, Mục III, Kế hoạch 111/KH-STTTT và được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b. Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

7. Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn tập do Hội đồng xét tuyển viên chức công bố để thí sinh được biết và tự ôn tập trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://stttt.gialai.gov.vn.

8. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có thông báo cụ thể sau trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://stttt.gialai.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết về kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 sẽ được Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông thông báo công khai trên website của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: http://stttt.gialai.gov.vn. 

Sở Thông tin và Truyền thông gửi kèm Kế hoạch số 111/KH-STTTT ngày 31/8/2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai và Quyết định số 1434/QĐ-SNV ngày 09/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai để các thí sinh được biết.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Văn phòng Sở TT&TT, số điện thoại 0269. 3719654) để xem xét, giải quyết./.

*****Phụ lục chi tiết (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: gialai.gov.vn