Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2)

05/11/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-STTTT ngày 22/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022 và Công văn số 1485/SNV-CCVC ngày 29/8/2022 của Sở Nội vụ về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2022 (lần 2), như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng; yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển
a) Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu
b) Vị trí tuyển dụng: Viên chức công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Vị trí việc làm: Phụ trách công tác xây dựng, quản trị phần mềm; thiết kế website.
c) Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo cho cả 3 vị trí tuyển dụng như sau:
Trình độ chuyên môn: Đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ phần mềm.
* Lưu ý về trình độ chuyên môn: Đã có bằng tốt nghiệp chuyên môn với trình độ đại học và ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với trình độ và ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp người đăng ký dự tuyển sử dụng bằng chuyên môn sau đại học để đăng ký dự tuyển thì ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học phải phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3. Phương thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện thông qua xét tuyển. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và nội quy, quy chế xét tuyển viên chức theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV. Cụ thể:
* Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
* Vòng 2:
– Hình thức: Phỏng vấn.
– Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian: Phỏng vấn 30 phút trước khi phỏng vấn thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị.
– Thang điểm: điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
* Đối tượng ưu tiên:
Đối tượng và điểm ưu tiên xét tuyển:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
5. Đăng ký tuyển dụng viên chức:
a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (đính kèm Thông báo này và đăng tải trên website https://stttt.travinh.gov.vn).
– 03 (ba) phong bì (kèm theo tem) và ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ liên lạc để gửi các thông báo có liên quan; Một (01) ảnh 3×4 ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau để làm thẻ dự phỏng vấn.
– Để giúp việc tổng hợp, xác định về điều kiện dự tuyển được thuận lợi, người đăng ký dự tuyển nộp bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ được liệt kê trong Phiếu đăng ký dự tuyển (không yêu cầu chứng thực/công chứng/sao y), nếu văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp các thông tin về đào tạo, bồi dưỡng, đối tượng ưu tiên ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển không rõ hoặc chưa đủ cơ sở để thẩm định thì Hội đồng tuyển dụng thông báo đến người đăng ký dự tuyển bổ sung bản sao văn bằng, chứng chỉ hoặc hồ sơ có liên quan.
Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
b) Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức: Từ ngày 03/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022 (đối với hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi theo đường Bưu chính sẽ được căn cứ theo dấu của Bưu điện).
c) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức:
– Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức gửi đến địa chỉ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (Số 6, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
– Số điện thoại cần liên hệ (đề nghị liên hệ trong giờ hành chính): 0294.3850.856 (Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông – nếu có thắc mắc liên quan đến việc gửi, nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức); 0294.3851.678 (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – nếu có thắc mắc liên quan đến các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng…).
6. Thu phí tuyển dụng viên chức
a) Trường hợp hồ sơ của người đăng ký dự tuyển viên chức được xác định là đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển thì người đăng ký dự tuyển phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến như sau:
– Đối với kỳ xét tuyển có dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh;
– Đối với kỳ xét tuyển từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;

– Đối với kỳ xét tuyển từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.
b) Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo cụ thể thời hạn, địa điểm nộp phí tuyển dụng để người đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng thực hiện.
7. Thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập
– Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 12/2022; thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
– Địa điểm xét tuyển: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh (Số 6 Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
– Tài liệu ôn tập: Thông báo sau và được niêm yết tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: https://stttt.travinh.gov.vn
8. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức
– Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
9. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:
– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Thông tin và Truyền thông để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4×6), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận.
– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Thông tin và Truyền thông thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Mọi chi tiết liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên, người dự tuyển tiếp tục theo dõi các thông tin về tuyển dụng viên chức năm 2022 trên Trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh (https://stttt.travinh.gov.vn mục Thông tin tuyển dụng).

***** Tệp đính kèm:

–  Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: snv.travinh.gov.vn