Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

25/04/2022

Căn cứ Công văn số 407/SNV-TCCCVC, ngày 19/4/2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

1. Số lượng vị trí tuyển dụng
– Vận hành Hệ thống, số lượng: 02 người
– Nghiên cứu, Tư vấn, Chuyển giao Công nghệ, số lượng: 02 người
2. Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí dự tuyển
2.1 Vận hành Hệ thống
– Yêu cầu về độ tuổi: dưới 30 tuổi
– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Điện tử – Viễn thông, Điện – Điện tử.
– Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Quản trị viên hệ thống hạng III trở lên (Nếu thí sinh được trúng tuyển vào biên chế viên chức sẽ bổ sung sau vì hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông chưa tổ chức đào tạo tập huấn để cấp chứng chỉ).
– Các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển:
+ Có hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình sau: PHP, Java, C#, Python,…;
+ Có khả năng sử dụng các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu như: SQL Server, MySQL,…;
+ Có khả năng cài đặt, quản trị các dịch vụ, ứng dụng trên máy chủ (HĐH Window, Linux);
+ Có thể thực hiện quản trị hệ thống mạng vận hành các thiết bị mạng Cisco, Dell, …;
+ Có hiểu biết vận hành hệ thống ảo hóa;
+ Có khả năng làm việc nhóm, yêu thích công việc, năng động sáng tạo, cam kết công tác ổn định và lâu dài.
2.2. Nghiên cứu, Tư vấn, Chuyển giao Công nghệ
– Yêu cầu về độ tuổi: dưới 30 tuổi
– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính.
– Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh An toàn thông tin hạng III trở lên (Nếu thí sinh được trúng tuyển vào biên chế viên chức sẽ bổ sung sau vì hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông chưa tổ chức đào tạo tập huấn để cấp chứng chỉ).
– Các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển:
+ Có hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình: C, C++, Java, Python, Perl,…;
+ Có kiến thức về khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo;
+ Có kiến thức về bảo mật, an toàn thông tin;
+ Có khả năng làm việc nhóm, yêu thích công việc, năng động sáng tạo, cam kết công tác ổn định và lâu dài.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển vào viên chức Sở Thông tin và Truyền thông phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực chuyên môn; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
4. Nội dung và hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng viên chức thực hiện theo hình thức xét tuyển, được quy định tại Chương II, Mục 3 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2: Thực hành (thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)
a) Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
b) Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.
c) Thời gian thực hành do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
6. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
6.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (Từ ngày 21/4/2022 đến hết ngày 21/5/2022).
6.2. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ: Số 35, đường 2/9, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: 02703.836333
7. Thời gian, địa điểm xét tuyển
Thời gian xét tuyển: Sẽ thông báo cụ thể cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi
Địa điểm xét tuyển:
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ: A17, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: portal.vinhlong.gov.vn