Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

04/08/2022

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 01/09/2022

– Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: stttt.vinhlong.gov.vn