Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2023

17/03/2023

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Chuyển đổi số năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 01/04/2023

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn