Sở Tư pháp Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

20/10/2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch kế toán, thuế, hải quan, dự trữ và Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp năm 2020 (đã được Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình phê duyệt); Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp năm 2020, như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 

– Số lượng: 01 Kế toán viên; mã số 06031.

– Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Kế toán

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện

Ngư­ời có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đúng chuyên ngành cần tuyển, phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

2.2. Tiêu chuẩn

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên (kế toán trưởng);

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG: 

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển 

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 01: Kiểm tra điều kiện của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2020 (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau).

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ PHIẾU

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (Ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ). Người dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 20/10/2020 đến ngày 18/11/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

b) Cách thức và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ sau: Văn phòng Sở Tư pháp; địa chỉ: Số 06, Đường Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình; Số điện thoại: 02273.731.784.

Lưu ý: Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, yêu cầu người dự tuyển nộp thêm 05 bì thư có dán tem, 04 ảnh (4x6cm) ghi rõ địa chỉ liên hệ (địa chỉ thư) để nhận thông báo về thông tin có liên quan đến tuyển dụng. Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển hoặc không trúng tuyển.

IV. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC: 500.000 đồng/người (Thực hiện theo Thông t­ư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Nguồn: Baothaibinh.com.vn