Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021

17/02/2021

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương cần tuyển 04 viên chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật trở lên (không phân biệt ngành luật).

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 01 ban hành theo Nghị định 115 ngày 25/9/2020 của Chính phủ, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương, địa chỉ: số 113 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương.

*Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, vòng 2 thi viết.

*Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 09/02/2021 đến 11/3/2021.

*Ngày xét tuyển: 17/3/2021.

Nguồn tin: sotuphap.haiduong.gov.vn