Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

09/06/2020

Ngày 02/6/2020 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 213/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp năm 2020, theo đó:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 07 (bảy) chỉ tiêu

2. Thời gian nộp hồ sơ:  Thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 10/6/2020 đến hết ngày 09/7/2020

3. Địa điểm nộp hồ sơ: tại Văn phòng Sở Tư pháp Ninh Bình

Địa chỉ: km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

4. Phương thức tuyển dụng: 02 hình thức tuyển dụng:

– Chính sách thu hút.

– Xét tuyển.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Quyết định v/v thành lập ban hành Quy chế xét tuyển viên chức.

– Quyết định thành lập Tổ thu nhận Phiếu đăng ký và lệ thí dự tuyển viên chức.

– Phân Công Lịch trực tiếp nhận Phiếu đăng ký và lệ phí dự tuyển viên chức.

Nguồn tin: sotuphap.ninhbinh.gov.vn