Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020

21/05/2020

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thông báo việc xét tuyển viên chức tại Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng năm 2020 cụ thể như sau:

– Vị trí, số lượng tuyển dụng: 01 vị trí công nghệ thông tin (Quản trị viên hệ thống hạng IV).

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 19/5/2020 đến hết ngày 19/6/2020.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 02363.863.973.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020

Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020

Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sotuphap.danang.gov.vn