Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023

15/09/2023

Thực hiện Quyết định 1159/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ về việc xét tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Công văn số 1634/SNV-CCVC ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ về việc nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ban quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ, Bảo tàng tổng hợp tỉnh, Thư viện tổng hợp tỉnh và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức (theo Phụ lục đính kèm Thông báo này).
2. Điều kiện, tiêu chuẩn, phiếu đăng ký dự tuyển và ưu tiên trong tuyển dụng (thực hiện theo Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ
(đính kèm).
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
3.1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyến: từ ngày có thông báo đến 17h00 ngày 06/10/2023 (nộp vào các giờ và ngày làm việc hành chính).
3.2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trụ sở cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Quảng
Ngãi.
* Công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bà Nguyễn Thị Mai Sao, NV Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi.

Điện thoại (di động): 0787616036.
* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển vào vị trí việc làm cần tuyển theo quy định thì thí sinh đăng ký dự tuyển nộp lệ phí (cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển) 300.000đ/thí sinh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi thông báo đến đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

***** Đính kèm:

PHỤ LỤC CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VC 2023

>>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023

Nguồn tin: sovhttdl.quangngai.gov.vn