Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020

20/11/2020

Ngày 17/11/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 259/TB-SVHTTDL thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020.

Theo Thông báo, vị trí dự tuyển là Kế toán Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn. Chỉ tiêu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển là 01 chỉ tiêu.

Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận:

Là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành thuộc tỉnh Bắc Kạn, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);

Trình độ Đại học, ngành hoặc chuyên ngành Kế toán phù hợp với vị trí việc làm;

Đang giữ ngạch Kế toán viên (mã ngạch 06.031) và đang hưởng lương ở trình độ Đại học trở lên;

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 hoặc tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

Có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Có đủ sức khỏe để làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

Từ năm 2015 đến năm 2019, được đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ từ 8h00 ngày 20/11/2020 đến 17h ngày 30/11/2020 trong giờ hành chính. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 49, đường Trường Chinh, Tổ 5, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại liên hệ: 0209 3872.652.

Nguồn tin: backan.gov.vn