Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

18/11/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/11/2020 đến hết ngày 16/12/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, 05 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: svhttdl.phuyen.gov.vn