Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

19/11/2021

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-SVHTTDL ngày 16/11/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021, như sau:

I. Các chức danh thi tuyển

01 Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

01 Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

II. Đối tượng, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện, xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển

1. Đối tượng tham gia dự thi

Nhân sự tại chỗ (đang công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đã được phê duyệt có nhu cầu bổ nhiệm được quyền đăng ký dự tuyển.

Công chức, viên chức được quyền không tham gia dự tuyển khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Không đủ sức khỏe dự tuyển (đang mắc bệnh hiểm nghèo; đang mất khả năng nhận thức; bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận);

+ Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

+ Công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.

Công chức, viên chức được quy hoạch vào chức danh thi tuyển đã được phê duyệt vào vị trí nêu trên, nếu không đăng ký dự tuyển thì hằng năm khi thực hiện rà soát quy hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

Nhân sự từ nơi khác

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được quyền đăng ký thi tuyển.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn

Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Theo Phụ lục số I kèm theo

Tiêu chuẩn riêng từng chức danh: Theo Phụ lục số II kèm theo.

3.  Nội dung, hình thức thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục V phần thứ ba Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Đề án).

Thực hiện theo quy định tại điểm 3, mục V, Phần thứ ba Đề án.

III.  Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm, phương thức nhận hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển

Người tham gia dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào chức danh thi tuyển.

Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển.

– Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4×6 chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

– Bản sao Giấy khai sinh.

– Bản tự kiểm điểm của cán bộ, công chức, viên chức trong 03 năm công tác gần nhất.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực theo yêu của chức danh thi tuyển. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người tham gia dự tuyển và gia đình người tham gia dự tuyển.

– Bản báo cáo hoặc kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức.

– Nhận xét, đánh giá của cấp ủy cơ sở nơi người dự tuyển đang công tác.

– Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất.

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

– Trường hợp người tham gia dự tuyển là nhân sự từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho phép dự tuyển.

– Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền.

– Văn bản phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

2.  Thời gian, địa điểm, phương thức nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 157 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (người tiếp nhận hồ sơ: Bà Âu Thu Hà, Chuyên viên Pháp chế, Phòng Tổ chức – Pháp chế, số điện thoại liên hệ: 0365514388).

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển: Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang (thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có thông báo cụ thể sau).

Thông báo này đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn