Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển viên chức năm 2020

08/04/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển viên chức năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển viên chức năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển viên chức năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn