Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020

14/04/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/04/2021 đến hết ngày 13/05/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, số 157 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn