Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

02/06/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-SVHTTDL ngày 18/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021;

Căn cứ Công văn số 532/SNV-TCCCVC ngày 26/5/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, Trường Năng khiếu nghệ thuật và Thể dục thể thao và Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/05/2021 đến hết ngày 28/06/2021

– Địa điểm: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, số 10 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23-4

Nguồn tin: svhttdl.vinhlong.gov.vn