Sở Y tế Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022

21/07/2022

Sở Y tế Thái Nguyên tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế TP. Thái Nguyên năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/07/2022 đến 16h30 ngày 18/08/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế TP. Thái Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: baothainguyen.vn