Sở Y tế tỉnh Lào Cai tuyển dụng bác sĩ năm 2020

20/05/2020

Sở Y tế tỉnh Lào Cai tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:

+ Đợt 1: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 27/05/2020

+ Đợt 2: Sau khi kết thúc đợt 1 và còn chỉ tiêu thì nhận hồ sơ hết ngày 13/10/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Địa chỉ: Đường Chiềng On – Phường Bình Minh – Thành phố Lào Cai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Y tế tỉnh Lào Cai tuyển dụng bác sĩ năm 2020 Sở Y tế tỉnh Lào Cai tuyển dụng bác sĩ năm 2020

>>>>>Xem thêm: Sở Y tế tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: syt.laocai.gov.vn