Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

02/10/2020

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 362 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/09/2020 đến hết ngày 25/10/2020

– Địa điểm: Sở Y tế Phú Yên, số 04 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.phuyen.gov.vn